SKAPA EN HÅLLBAR FRAMTID

En möbel i taget

På Scandinavian Stories by Marton har vi åtagit oss att bygga en hållbar framtid genom att producera barnmöbler som inte bara är säkra och funktionella utan också miljövänliga.
 
Ansvarsfull tillverkning: Vi tillverkar alla våra möbler i EU, särskilt i Polen, för att säkerställa efterlevnad av rigorösa miljöbestämmelser.
 
On-Demand-produktion: Vi tror på att producera på begäran för att undvika onödigt slöseri och överlager. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att skapa möbler som är specifikt skräddarsydda för varje kunds behov, textil- och färgpreferenser, vilket minskar överproduktionen och minimerar vårt koldioxidavtryck.
 
Miljöcertifierade textilier: Vi prioriterar användningen av miljöcertifierade textilier för våra möbler, för att säkerställa att de uppfyller stränga miljö- och säkerhetsstandarder. Dessa textilier är fria från skadliga kemikalier, vilket främjar en hälsosam och hållbar livsmiljö för barn.
 
Hållbara material: Vi strävar efter att använda hållbara material i våra möbler när det är möjligt. Vårt mål är att minimera utarmningen av naturresurser genom att anskaffa material som antingen är återvunnet eller återvinningsbart. Vi söker aktivt efter innovativa lösningar för att integrera hållbara material i vår design utan att kompromissa med kvalitet eller estetik.
 
Avfallsminskning: Vi har åtagit oss att minimera avfallet under hela vår tillverkningsprocess. Genom att implementera effektiva produktionsmetoder och optimera materialanvändningen strävar vi efter att minska avfallsgenereringen och öka den övergripande hållbarheten i vår verksamhet.
 
Transparent Supply Chain: Vi upprätthåller en transparent leveranskedja, i nära samarbete med leverantörer som delar vårt engagemang för hållbarhet. Vi säkerställer att våra partners följer etiska rutiner och upprätthåller höga miljöstandarder, och främjar ansvarsfulla inköp och produktion.
 
Kontinuerlig förbättring: Vi inser att hållbarhet är en pågående resa. Vi söker kontinuerligt möjligheter att förbättra våra hållbarhetspraxis, utforska nya material och samarbeta med våra leverantörer för att hitta innovativa lösningar som ligger i linje med våra värderingar.

Genom att följa dessa principer vill Scandinavian Stories by Marton inspirera till positiv förändring i möbelindustrin. Låt oss tillsammans skapa en ljusare och grönare framtid för våra barn, en möbel i taget.